کلیپ انگیزشی راهی خواهم ساخت
کلیپ انگیزشی راهی خواهم ساخت

از مجموعه کلیپ های انگیزشی ذهن کوک این کلیپ انگیزشی به ساختن راه مربوط است آری راهی که وجود نداره رو خلق کن متن کلیپ انگیزشی راهی خواهم ساخت خیلی ها از ترس از دست دادن شغلشان انگشتانشان را می جوند ولی افراد کمی هستند که در درون تصمیم گرفتند من انجامش میدم بعضی ها […]

کلیپ انگیزشی حرف مردم
کلیپ انگیزشی حرف مردم

این ویدئو انگیزشی حرف مردم که از مجموعه کلیپ انگیزشی سایت ذهن کوک تقدیم تان شده است نکته ی مهم موفقیت را گوشزد می کند آن هم نادیده گرفتن حرف مردم متن کلیپ انگیزشی حرف مردم وقتی مدرسه میری وقتی داری بزرگ میشی یه جورایی برای مردم این که چه شکلی هستی مسئله است برای […]

موفقیت اتوماتیک
موفقیت اتوماتیک

موفقیت اتوماتیک چیست و چگونه حاصل می شود؟ چه کار کنیم موفقیت ها به صورت خودکار ایجاد شوند و اتوماتیک موفقیت در زندگی ما متجلی شود. کارکرد مغز قبل از همه چیز باید

کلیپ انگیزشی چی به یادگار میذاری؟
کلیپ انگیزشی چی به یادگار میذاری؟

کلیپ انگیزشی چی به یادگار میگذاری می تواند تلنگری باشد که ما در میان تمام این سالها چه چیزی به یادگار خواهیم گذاشت این کلیپ از کلیپ انگیزشی ذهن کوک تقدیم تان اگه امروز بمیری چه رویاهایی چه ایده هایی چه نعمت هایی چه استعدادهایی چه حرفایی و چه داستان هایی با تو می میرند […]