شما می توانید در سایت خود یا در شبکه های اجتماعی خود لینکی که تولید می شود را قرار دهید و سپس در ازای هر فروشی که از لینک شما صورت گرفت پورسانت ۲۰ درصد دریافت کنید.(قبل از همه چیز عضو سایت شوید)

 

ثبت نام بعنوان همکار فروش

ورود به حساب کاربری

پسورد حود را فراموش کرده اید: