سلام به شما فرهیخته بزرگوار یکی از مهمترین سوالاتی که در ذهن کاربران است این است که قدم اول در آموزش ها کدام است؟

بهترین و قوی ترین پله برای شروع و اولین گام دوره آرزوی تو دستور توست هست نسخه زیر که در این نسخه متد نفوذ به ناخودآگاه قرار گرفته است.

آرزوی تو دستور توست (دوبله2022+15قسمت نسخه کامل)17ساعت

 

 

 

اگر می خواهید احساسات منفی را پاکسازی کنید که با قدرت بیشتری ارتعاش ارسال کنید دوره ایمشون کد و بادی کد را پیشنهاد می کنیم.

ایموشن کد بردلی نلسون (نسخه 100% اصل)

بادی کد بردلی نلسون (نسخه 100%اصلی)