شکرگزاری در ساخت باور

شکرگزاری در ساخت باور

شکرگزاری در ساخت باور

وقتی طرز فکر شکرگزاری دارید، روی فرصت های بی حد و حصر موجود در کسب و کار و زندگی تمرکز می کنید، زیرا از قبل قدر چیزهایی را که دارید می دانید. هنگامی که سپاسگزار هستید، به جای چیزهای منفی، بر روی چیزهای مثبت تمرکز می کنید.طرز فکر شکرگزاری به شما کمک می کند از آنچه دارید شکرگزاری کنید و از آن ابراز شکرگزاری کنید. شکرگزاری افکار و احساسات منفی را کاهش می دهد. پرورش ذهنیت سپاسگزاری تمرکز شما را از خودتان به دیگران تغییر می دهد. شکرگزاری باعث می شود به جای اینکه همیشه چیزهای بیشتری بخواهید احساس سپاسگزاری برای آنچه دارید داشته باشید. شکرگزاری ذهنیت فراوانی ایجاد می کند. هنگامی که بر شکرگزاری تمرکز می کنید، آنچه شکرگزاری می کنید گسترش می یابد و رشد می کند. شکرگزاری احساس مثبت و شکرگزاری شما را نسبت به همه چیز در زندگی افزایش می دهد. انتخاب شکرگزاری و شکرگزاری می تواند زندگی شما را تغییر دهد. با سپاسگزاری، اولین فکر شما همیشه مثبت اندیشی است، نه منفی.درگیر شدن در تمرین شکرگزاری منظم می تواند طرز فکر، اعتماد به نفس و دیدگاه شما را بهبود بخشد. وقتی روی شکرگزاری و احساس مثبت تمرکز می کنید، احساس سپاسگزاری بیشتری خواهید داشت. در این مقاله قصد داریم شکرگزاری در ساخت باور را بررسی کنیم پس تا انتها همراه ما باشید.

در این مقاله، ما 6 راه برای شروع پرورش طرز فکر سپاسگزاری را به اشتراک می‌گذاریم.

شکرگزاری چیست؟

شکرگزاری سپاسگزار از آنچه دارید و آنچه برای آن سپاسگزار هستید است. شکرگزاری به افراد کمک می‌کند تا برای همه چیز در زندگی‌شان احساس شکرگزاری بیشتری داشته باشند. وقتی احساس می کنید و سپاسگزاری می کنید، به جای کمبود، در دنیای فراوانی زندگی می کنید.

شکرگزاری چیست؟

اهمیت تفکر سپاسگزاری

شکرگزاری مهم است زیرا به شما کمک می کند احساس شادی و اعتماد به نفس بیشتری داشته باشید. وقتی ذهنیت خود را بر شکرگزاری و سپاسگزاری متمرکز می کنید، احساس رضایت بیشتری می کنید.

شکرگزار بودن هر روز می تواند زندگی شما را تغییر دهد. روزتان را با احساس سپاسگزاری شروع می کنید، و چیزهای منفی را در نظر نگیرید.

وقتی شکرگزاری را انتخاب می کنید، روی چیزهای مثبت زندگی خود تمرکز می کنید. شکرگزاری می تواند به شما کمک کند احساس خوشبختی بیشتری داشته باشید و روابط خود را بهبود ببخشید. وقتی شکرگزاری می کنید از همه و همه چیز در زندگی تان شکرگزاری می کنید.

چگونه ذهنیت شکرگزاری را توسعه دهیم. در اینجا 6 راه برای ایجاد ذهنیت سپاسگزاری آورده شده است.

اهمیت تفکر سپاسگزاری

  1. پیشرفت مثبت خود را بسنجید

افرادی که ذهنیت شکرگزاری دارند بر پیشرفت تمرکز می کنند. آنها از اهداف قابل اندازه گیری برای هدایت تفکر و اعمال خود استفاده می کنند.

هر قدم رو به جلو و پیشرفتی که به دست می آید مایه شکرگزاری و شکرگزاری است. وقتی نگرش شکرگزاری داشته باشید، از پیشرفت رو به جلوی خود شکرگزاری می کنید. این تضمین می کند که همیشه در مورد پیشرفت و دستاوردهای خود احساس مثبتی داشته باشید.

این تمرکز سپاسگزاری باعث ایجاد اعتماد به نفس، انگیزه و حرکت می شود. وقتی بر شکرگزاری تمرکز می کنید، همیشه در حال موفقیت، پیشرفت یا یادگیری هستید. هیچ باختی در این خصوص برای شما وجود ندارد.

پیشرفت در شکرگزاری

  1. هر روز شکرگزاری را انتخاب کنید

در زندگی چیزهای زیادی وجود دارد که می توانید برای آنها شکرگزار باشید. اما اغلب ما در مواردی شکرگزاری می کنیم. ایجاد طرز فکر شکرگزاری به این معنی است که شکرگزاری فعال را بخشی از زندگی خود می کنید.

وقتی قدر چیزها را بدانید ارزش آنها افزایش می یابد. اگر روزانه شکرگزاری کنید، تبدیل به یک عادت می شود. شما شروع به جستجوی راه های جدیدی برای ابراز شکرگزاری و شکرگزاری خود می کنید.

هر روز سه چیز را که بخاطر آنها سپاسگزار هستید بنویسید تا شکرگزاری خود را تقویت کنید. پس از چند روز متوجه خواهید شد که شناسایی و ابراز شکرگزاری آسان تر می شود.

  1. روز خود را با سپاسگزاری شروع کنید

افرادی که طرز فکر شکرگزاری دارند همه چیز را از محل شکرگزاری شروع می کنند. وقتی از جایی برای شکرگزاری شروع می کنید، ارزشی که در همه چیز می بینید افزایش می یابد.

وقتی روز خود را با طرز فکر سپاسگزاری شروع می کنید، احساس مثبت و اعتماد به نفس بیشتری می کنید. مهم نیست که چیست، اگر خودتان را وقف چیزی کنید و قدر آن را بدانید، ارزش آن افزایش می یابد. تجربه بیشتر می شود. همه چیز واضح تر می شود.

دفعه بعد که با کسی ملاقات کردید، سه چیز را که از آن شخص شکرگزاری می کنید بنویسید. این باعث می شود احساس مثبت و سپاسگزاری بیشتری داشته باشید.

  1. بر زمان حال تمرکز کنید تا احساس شکرگزاری کنید

طرز فکر شکرگزاری با شکرگزاری از آنچه دارید و در کجای زندگی خود در حال حاضر هستید شروع می شود. وقتی در لحظه حال احساس شکرگزاری می کنید، احساس اعتماد به نفس و توانایی بیشتری می کنید.

این شکرگزاری به شما کمک می کند تا نحوه تفکر خود را در مورد شرایط کنونی خود مجدداً مشخص کنید. به جای اینکه احساس منفی داشته باشید، ذهنیت خود را برای تمرکز بر آنچه که دارید و آنچه به دست آورده اید، دوباره تنظیم می کنید.

این باعث می شود احساس مثبت و اعتماد به نفس بیشتری داشته باشید. وقتی احساس اعتماد به نفس بیشتری می کنید، تصمیم می گیرید و برای ایجاد آینده ای که می خواهید اقدام می کنید.

زندگی در لحظه حال می تواند زندگی شما را متحول کند.

بر زمان حال تمرکز کنید تا احساس شکرگزاری کنید

  1. از افرادی که بیشترین اهمیت را دارند ابراز شکرگزاری کنید

شکرگزاری می تواند زندگی شما را تغییر دهد اگر قدر چیزهایی را که دارید به جای چیزهایی که ندارید بدانید. ایجاد طرز فکر سپاسگزاری، شکرگزاری شما را از افرادی که بیشترین اهمیت را دارند، افزایش می دهد.

ارزش آن افراد و شکرگزاری آنها از شما افزایش می یابد اگر برای ابراز شکرگزاری وقت بگذارید. اگر تصمیم بگیرید روی افرادی که برای شما مهم هستند تمرکز کنید و از آنها شکرگزاری کنید، ارزش آنها افزایش می یابد. آنها احساسات مثبت بیشتری در مورد شما احساس می کنند و روابط قوی تری با شما ایجاد می کنند. باید بدانید که شکرگزاری در ساخت باور مهم است

اما شکرگزاری با یک تشکر ساده متفاوت است. شکرگزاری فعال در مورد انتخاب ابراز شکرگزاری از افرادی است که مهم هستند. همچنین ایجاد فضایی برای آنها برای ابراز شکرگزاری از آنچه برای آنها مهم است را شامل می شود.

  1. یک طرز فکر عمدی اتخاذ کنید

تمرین شکرگزاری عمدی می تواند زندگی شما را متحول کند. طرز فکر عمدی به این معنی است که شما نسبت به آنچه مهم است ابراز شکرگزاری می کنید.

وقتی شکرگزاری را انتخاب می کنید، شکرگزاری شما قدرتمندتر می شود. هنگامی که شما شکرگزاری را عمدا انجام می دهید، می توانید تمرین شکرگزاری روزانه را توسعه دهید. این تمرین تضمین می کند که از همه چیز شکرگزاری می کنید، چه کوچک و چه بزرگ.

عمدی بودن باعث می شود احساس شادی، هیجان بیشتر و انگیزه بیشتری داشته باشید. باید به شکرگزاری در ساخت باور اعتماد کنید

یک طرز فکر عمدی اتخاذ کنید

نتیجه کلی

طرز فکر شکرگزاری می تواند زندگی شما را تغییر دهد. وقتی بر شکرگزاری و سپاسگزاری تمرکز می کنید، شکرگزاری شما افزایش می یابد. وقتی طرز فکر شکرگزاری داشته باشید، احساس شادی و اعتماد به نفس بیشتری خواهید داشت.

این نکات به شما کمک می کند تا طرز فکر سپاسگزاری خود را شروع کرده یا گسترش دهید. شکرگزاری در ساخت باور مهم است.

حالا باید از خودتان بپرسید برای چه چیزی سپاسگزار هستید:

چگونه ذهنیت سپاسگزاری خود را توسعه می دهید؟

    چگونه شکرگزاری را تمرین کنیم

انتخاب شکرگزاری ممکن است راهی آسان و در دسترس برای افزایش شادی شما باشد. بین شکرگزاری و شادی رابطه مشخصی وجود دارد. اول اینکه شادی چیست؟ وقتی به شادی فکر می کنیم، معمولاً آن را به عنوان یک حس ذهنی خوب، احساس شادی و رضایت در نظر می گیریم. چیزی که بسیاری از مردم ممکن است متوجه نباشند این است که شادی فقط یک احساس یا احساس زودگذر نیست. این مربوط به این است که چقدر احساس خوبی دارید و همچنین چقدر از زندگی خود راضی هستید.

محقق روانشناسی مثبت گرا سونیا لیوبومیرسکی، که برای تحقیقات خود در مورد امکان افزایش دائمی شادی برنده کمک هزینه شده است، آن احساسات خوب مانند شادی و احساس خوب بودن مثبت را در اندازه گیری شادی در نظر گرفت. با این حال، او همچنین شادی را شامل احساس عمیق معنا، ارزش و هدف در زندگی یافت.

دکتر امی ای. کلر، روانشناس، یک درمانگر ازدواج و خانواده، جنبه هدفمند در ایجاد شادی را کنار نمی گذارد. وقتی احساس شادی می‌کنید، اما همچنین احساس می‌کنید که زندگی‌تان معنا دارد، قدردان چیزهایی هستید که دارید.

او می‌گوید: «وقتی با بیماران درباره شادی صحبت می‌کنم، بر احساس هدفمندی و ارتباط و پرورش رضایت و ارزش خود و همچنین احساس لذت ساده تأکید می‌کنم – که البته این هم یک عامل است! شکرگزاری از شادی به طرق مرتبط با همه اینها قابل بررسی می باشد.

بیایید نگاهی به فواید مثبت شکرگزاری بیندازیم و اینکه چگونه می توانید یاد بگیرید که شکرگزاری را در زندگی روزمره خود پرورش دهید. شکرگزاری در ساخت باور را باید در نظر بگیرید.

وقتی شکرگزار هستیم چه اتفاقی برای بدن ما می افتد؟

بسیاری از شواهد علمی نشان داده اند که شکرگزاری تأثیرات گسترده ای بر سلامت ما دارد. وقتی مردم شکرگزار هستند و با چیزهایی که هستند خوب هستند، سلامت جسمانی آنها منعکس کننده آن است. آنها بیشتر ورزش می کنند، بهتر غذا می خورند و مراقب سلامتی خود هستند.

محققان در طول سال ها به کاهش استرس، کاهش درد و بهبود سیستم ایمنی در نتیجه شکرگزاری اشاره می کنند. حتی فشار خون بهتر و تأثیرات مثبت بر قلب با شکرگزاری مرتبط است.

شکرگزاری تأثیر مثبت قوی بر سلامت روانی نیز دارد. عزت نفس را افزایش می دهد، احساسات مثبت را تقویت می کند و ما را خوش بین تر می کند.

هنگامی که ما احساس شادی عمیقی می کنیم، بدن ما انواع مواد شیمیایی شگفت انگیز را تولید می کند. کلر به طور دقیق تر توضیح می دهد که چقدر برای بدن ما مفید است. به اهمیت شکر گزاری در ساخت باور پی ببرید.

چگونه شکرگزاری را تمرین کنیم

درست مانند یک عضله، زمانی که شکرگزاری خود را بیشتر تمرین می کنید، احتمالاً اثرات مفیدی خواهید دید. می توانید برای یادگیری شکرگزاری به سراغ مردم سوئد و نروژ و دانمارک  و فنلاند و به طور کلی کشورهای اسکاندیناوی بروید.

در سال‌های 2018 و 2019، فنلاند رتبه اول را در گزارش شادی جهانی سازمان ملل متحد (سازمان ملل) کسب کرد. ارزش این را دارد که فکر کنیم چرا فنلاند، نروژ، سوئد، دانمارک و ایسلند اغلب در صدر شادترین مردم جهان قرار دارند. گزارش سازمان ملل یک بررسی از شادی جهانی است که 156 کشور را بر اساس رتبه بندی پاسخ دهندگان از زندگی خود رتبه بندی می کند.

بنابراین، خود اسکاندیناویایی ها سطح شادی خود را تعیین می کنند. واضح است که سطح شادی آنها بسیار بالا می باشد. آنها از جامعه‌ای شکرگزاری می‌کنند که در آن امنیت اقتصادی دارند و نهادهای اجتماعی از همه حمایت می‌کنند، و فقط عده معدودی را شامل نمی شوند. با این حال، چیز دیگری وجود دارد. سوئدی‌ها از کلمه «لاگوم» برای توصیف نوعی اعتدال استفاده می‌کنند، چیزی که به اندازه کافی برایشان ارزش قائل هستند.

آنها به دنبال خوشبختی نیستند یا ماه ها اضافه کاری می کنند. به طور کلی، آنها پذیرنده و راضی هستند. آنها به خاطر تعادل سالم بین کار و زندگی سپاسگزار هستند، در طول روز کاری به استراحت می پردازند و استاندارد زندگی بالایی دارند. آنها همچنین دارای فساد پایین در ادارات و سطح اعتماد اجتماعی بالایی هستند. شکرگزاری در ساخت باور اهمیت فراوان دارد.

چگونه شکرگزاری را تمرین کنیم

در نتیجه این رضایت احساس می‌کنند زندگی‌شان ارزش دارد. فشار کمتری در زندگی احساس می کنند. استرس کمتری دارند و زمان بیشتری برای چیزهایی که از آن لذت می برند دارند.

باید شما به طور منظم سپاسگزاری کنید.

بهترین راه برای تبدیل شکرگزاری به عادت این است که منتظر لحظات خاص نباشید. درمانگران به برخی افراد گفته‌اند که می‌توانند با نگه‌داشتن یک دفتر خاطرات سپاسگزاری، استرس و اضطراب را از خود دور کنند. نوشتن  شکرگزاری روزانه نیز با افزایش شادی مرتبط است.

اما اگر برای چنین تعهدی آماده نیستید، راه آسانی برای شروع مسیرتان برای شکرگزاری وجود دارد. فقط توجه کنید که باید  شروع به شناسایی چیزهایی کنید که ممکن است بدیهی بدانید. سپس، لحظه ای از آنها باید تشکر کنید و شکرگزار باشید.

حتماً اقدامات و رویدادهای مثبتی را که ممکن است کوچک، معمولی یا بی اهمیت به نظر برسند، در نظر بگیرید. در اینجا چند نمونه آورده شده است:

برای فنجان چای گرمی که از آن لذت می برید سپاسگزار باشید.

به بالا نگاه کنید و ازسقف بالای سر خود شکرگزاری کنید.

به کارهای کوچک مهربانی که فراموش کرده اید به آنها توجه کنید.

سپاسگزار کسی باشید که در پارکینگ جایش را به شما داد.

شکرگزار فردی باشید که در صف نانوایی جایش را به شما داد.

از پیام هایی که دوستانتان برایتان ارسال کرده اند سپاسگزار باشید..

از اینکه مادر سخت کوشتان به شما پیامک فرستاد تا شب خوبی داشته باشید، سپاسگزار باشید.

البته این فهرست جامعی نیست زیرا راه‌های مختلفی برای پرورش شکرگزاری وجود دارد. بنابراین، خلاقیت به خرج دهید و آنها را با زندگی خود تنظیم کنید!

تمرینات شکرگزاری را انجام دهید

هدف شما این است که با نیت تمرین کنید و این عادت مبتنی بر علم را برای افزایش شادی خود اضافه کنید. آیا احساس می کنید که بیش از حد مشغول هستید، به خصوص با کار مشغله شما بیشتر می شود؟ فردی به نام  کلر مشتریان خود را تشویق می کند که حتی در محل کار شکرگزاری را تمرین کنند.

او با چندین تاجر با ظرفیت بالا کار می کند و آنها را تشویق می کند تا قبل از جلسات بزرگ تمرینات شکرگزاری انجام دهند. کلر می‌گوید: «این نه تنها اضطراب آن‌ها را کاهش می‌دهد، بلکه نگرش آن‌ها را به سمت همکاری تغییر می‌دهد (به این فکر کنید که اکسی‌توسین وارد  بدن شما می‌شود) که منجر به تعاملات مثبت و سازنده‌تر می‌شود – که به نوبه خود به آنها احساس موفقیت (دوپامین!) بهبود می‌بخشد. احساس کلی رضایت و عزت نفس آنها را نیز فرا می گیرد.»

در روزهای شلوغ کاری و حتی آخر هفته‌ها، زمانی که فشارهای زیادی به ما وارد می شود، راه‌های قابل انجامی وجود دارد که شکرگزاری را در برنامه‌تان جای دهید.

در حالی که ثابت شده است که هر روز یادداشت برداری در مورد آنچه برای آن سپاسگزار هستید بسیار مفید است و اهمیت فراوانی دارد، در اینجا فعالیت های ممکن دیگری وجود دارد که به شما کمک می کند در مسیر خود بمانید:

پیاده روی کنید و برای هر موردی که می بینید سپاسگزار باشید: درختان، گل ها،آسمان، پرندگان.

یک مجله یا عکس‌های قدیمی بگیرید و از همه چیزهایی که سپاسگزار هستید یک  تابلو بسازید.

یک شیشه یا جعبه شکرگزاری درست کنید. با استفاده از تکه‌های کاغذ، روزانه سه چیز را بنویسید که بابت آنها سپاسگزار هستید. در شیشه یا جعبه قرار دهید و به صورت دوره ای بیرون بیاورید تا بخوانید.

با کسی که کار مهربانی انجام داده تماس بگیرید و شکرگزاری خود را ابراز کنید.

نامه ای به کسی بنویسید تا بگویید چقدر برای کاری که آن شخص برای شما انجام داده سپاسگزار هستید.

یک ملاقات را برنامه ریزی کنید و به این شخص بگویید که لطف یا عمل سخاوتمندانه او واقعاً برای شما ارزش دارد.

بر اساس تحقیقات انجام شده، شکرگزاری به طور مداوم با شادی بیشتر بر اساس تحقیقات روانشناسی مثبت همراه است. نشان داده شده  که شکرگزاری به افراد کمک می کند تا “احساسات مثبت بیشتری را احساس کنند، از تجربیات خوب لذت ببرند، سلامت خود را بهبود بخشند، با ناملایمات کنار بیایند و روابط قوی ایجاد کنند.”

بنابراین، کمی وقت بگذارید تا شکرگزار باشید. این می تواند شادی شما را تحت تاثیر قرار دهد و بسیاری از جنبه های زندگی شما را بهبود بخشد.

کلمه شکرگزاری از ریشه لاتین gratus به معنای “خوشایند” گرفته شده است. Gratus همچنین ریشه اصطلاحات مرتبط مانند فضل، انعام و رایگان است که همگی نشان دهنده حالات، اعمال و ایده های مثبت هستند. این به دلیل ریشه پروتو-هندواروپایی آن، gwere، به معنای «ستایش کردن، جشن گرفتن است. با خدا در تماس باشیم.» را شامل می شود به عبارت دیگر، شکرگزاری برابر است با احساس حضور خداوند در زندگی ما. این همان حالت سعادت است. این به ما امکان می دهد ارزش، فضیلت و سود را در هر چیزی ببینیم. در این راستا، سپاسگزاری را می توان پادزهر بسیاری از انواع رنج دانست. بنابراین، ممکن است در نوع خود، شکل واقعی معنویت نیز باشد.

تمرینات شکرگزاری را انجام دهید

در واقع، بدون نیاز به آموزش خاص، مطالعات الهیات یا تمرین طاقت فرسا، شکرگزاری ممکن است نهایت تمرین معنوی باشد.

در روز شکرگزاری اجازه دهید و باید بدانید که  ما برکات زندگی خود را می شناسیم و خدا را به خاطر خانواده، دوستان، استعدادها و هر چیز دیگری که داریم شکر میکنیم.

اگرچه اینها فقط اولین گام‌ها در مسیری هستند که باید یک سفر تحقیقاتی طولانی‌تر باشد، تحقیقات ما تاکنون نه تنها نشان می‌دهد که نوشتن نامه‌های سپاس‌گزاری ممکن است برای افرادی که به دنبال خدمات مشاوره هستند مفید باشد، بلکه توضیح می‌دهد که در پس مزایای روانشناختی شکرگزاری چیست. در زمانی که بسیاری از متخصصان سلامت روان احساس ضعف می‌کنند، امیدواریم که این تحقیق بتواند آنها و مشتریانشان را به سمت ابزاری مؤثر و سودمند راهنمایی کند.

صرف نظر از اینکه آیا با چالش های روانی جدی روبرو هستید، اگر قبلاً نامه شکرگزاری ننوشته اید، توصیه می کنیم آن را امتحان کنید. بیشتر وقت و انرژی ما صرف دنبال کردن چیزهایی می شود که در حال حاضر نداریم. شکرگزاری اولویت های ما را معکوس می کند تا به ما کمک کند از افراد و کارهایی که انجام می دهیم شکرگزاری کنیم. و شکرگزاری دقیقا به مواردی ارتباط دارد که باید آنها را در نظر داشته باشیم چون اهمیت دارند.

نتیجه گیری

در این مقاله ما شکرگزاری در ساخت باور را بررسی کردیم و جزییاتش را نیز مورد بررسی قرار دادیم. مهمترین عامل درخصوص شکرگزاری این است که تاثیرات خاصی دارد و می تواند ما را به موفقیت برساند. باید در نظر داشت هباشید که اگر شما به دنبال رفتن پیش روان شناس و روان پزشک هستید انجام شکرگزاری می تواند به شما کمک های فراوانی ارائه دهد و باید آن را درنظر بگیرید. عوامل زیادی در این خصوص دخالت دارند که باید در نظر داشته باشید. باید بدانید که شکرگزاری به طور کلی روحیه انسان را تغییر می دهد. همچنین در تمامی ادیان این مورد آورده شده است که شکرگزاری نعمت ها را افزایش می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

ورود | ثبت نام
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد