کاهش استرس با تکینک ویم هوف

کاهش استرس با ویم هوف

تنفس های غیرارادی است و این نفس کشیدن روی بدن تاثیر به شدت زیادی دارد حال شما با استفاده از این فیلم می توانید تنفس خود را کنترل کنید و در مدت زمان هایی بهترین حالت تنفس را داشته باشید ویم هوف فوق العاده است

بهترین حالت تنفس که ویم هوف آن را آموزش می دهد سبب می شود خون شما قلیایی شود

راز اینجاست

بله قلیایی بودن خون سبب می شود هیچ ویروسی هیچ باکتری مضر هیچ قارچ هیچ کپک و هیچی انگلی نتواند در بدن شما زنده بماند و به طرز وحشتناک زیاد ایمنی بدن شما زیاد می شود

حال آب سرد هم این موضوع را تشدید می کند

در دوره سحرخیزی به روش فوق حرفه ای ها در باره ی تغذیه سلامتی و سبک زندگی اسراری را گفتیم که اعمال آن برای همه می تواند شگفت انگیز باشد.

دیدگاهتان را بنویسید