کلیپ انگیزشی مقاومت و استقامت

فقط ادامه بده روزهایی که نمی بینی روزی محقق می شن خواهش می کنم زندگی الان و ورق الان زندگی تو با ورق الان زندگی موفق ها مقایسه نکن اون ها یک بکگراند قوی دارن که کمتر کسی از اون حال و احوال خبر داره کلیپ انگیزشی مقاومت به خرج بده تقدیم به شما عزیزان.

دیگه نه، دیگه بهانه ای نه دیگه فردا شروع می کنم نه دیگه فقط یکبار دیگه نه دیگه کمبود ارادم رو نمیپذیریم.

دیگه راه آسون نه، دیگه فکر های نا سالم و بدی که تو مغز میره نه،

دیگه صبر کردن برای بهترین موقع نه دیگه نا امیدی نه دیگه دروغ نه دیگه ضعف نه، الان وقت استحکام و قدرت است.

با استحکام و اراده و نظم بی نظیر اون کسی میشم که میخوام باشم افراد موفق هیچ انتخابی برای خودشون نمیزارن به جز موفق شدن.

باید به جایی برسین که به خودتون هیچ انتخابی ندین همینه، من موفق میشم اهمیتی هم نداره چقدر سخته چقدر این مسیر دشواره

اهمیتی نداره چند نفر سر راهم قرار بگیرن هیچی اهمیت نداره،

اون روزهایی که حال ندارم باز هم بلند میشم، آماده کار میشم میرم و می ترکونم این کاریه که آدم های موفق انجام میدن.

من شمارو به چالش میکشم که دیگه قربانی نباشین و دیگه مثل یک بچه برای همه چیز گریه نکنین

شروع کن سپاسگزار باشی که تو فرصت این رو داری که بزرگ بشی، قوی تر بشی بیشتر متمرکز بشی مهارت های بیشتری بدست بیاری و بیشتر بترکونی

برای هر سختی که روبه رو میشی خسته شدم، خسته شدم.

از اون هایی که میگن هی ای تی شش ماهه دارم روش کار میکنم هیچی نمی بینم یک ساله دارم کار میکنم ولی هیچی نمیبینم.

شوخی میکنی، میخوای کل فرایند رو جمع کنی برای این که نمیتونی جایزه رو ببینی؟

میخوای کنار بکشی؟ میخوای جا بزنی؟ تو نمی تونی جا بزنی بخاطر این چیزی نیست که شما می بینید تو نباید جا بزنی،

اگه هیچی نمیبینی اگه نتیجه ای نمیبینی، نه جا میزنی نه کنار میکشی چون که تو این کار رو برای جایزه انجام نمیدی تو این کار رو انجام میدی

چون عاشق فرایندی قهرمانان حتی وقتی که سوختی ندارن هم ادامه میدن وقتی که تموم شده وقتی که خسته شدن، وقتی که نا امید شدن، وقتی هرچی داشتن خرج کردن.

اون وقته تازه شروع میکنن وقتی که دیگه هیچی نداری، اون وقته که باید نشون بدی، وقتی که یک راهی از بی راهه پیدا می کنی وقتی انرژی رو پیدا میکنی که وجود نداره.

وقتی یک چیزی رو به اندازه ای که میخوای نفس بکشی میخوای اونوقته که یک راهی پیدا میکنی.

دیدگاهتان را بنویسید