کتاب سیاره 369

کتاب سیاره 369

در کتاب سیاره 369 شما به یک سفر خیالی می روید که در این داستان با مفاهیمی بسیار جذاب و زیبا آشنا می شوید این کتاب شما را با جهانی آشنا می کند که دانستن آن باعث رشد شخصی تان می شود.

درباره کتاب سیاره 369

این کتاب نوشته ایمان سرورپور یک داستان بسیار جذاب است که با قلمی بسیار زیبا نوشته شده است

با خواندن این کتاب متوجه می شوید که مفاهیم آن و مطالبی که در کتاب سیاره 369 قرار گرفته از روی قلب نویسنده آمده است.

دیدگاهتان را بنویسید