کتاب سفر کوانتومی وال تنها

کتاب تنها ترین وال جهان

کتاب تنها ترین وال جهان از ایمان سرورپور یک رمان بسیار زیباست که درباره والی که تنهاست و تنها زندگی می کند.

درباره کتاب تنها ترین وال جهان

شما مفاهیم رشد و توسعه شخصی را اینبار در یک داستان جذاب می شنوید که در آن وال با مسائلی روبه رو می شود و با روشی بی نظیر به این چالش ها پاسخ می دهد.

والی که تنهاست و والی که می خواهد در تنهایی خودش بیشتر زندگی کند همان ایمان سرورپور است

اگر وال باشی و خواسته تو این باشد که پرواز کنی تو در اقیانوس غرق خواهی شد.

دیدگاهتان را بنویسید