دوره مقدماتی ویم هوف

    تومان9,000

    تنفس صحیح، دوش آب سرد صحیح، و ذهنیت صحیح که کمک می کند تمام سموم را از بدن تان خارج کنید.