دوره مقدماتی ویم هوف

    تومان39,000 تومان19,000

    تنفس صحیح، دوش آب سرد صحیح، و ذهنیت صحیح که کمک می کند تمام سموم را از بدن تان خارج کنید.