همانطور که می دانید استاد ترودو یکی از مهمترین اصول موفقیت را داشتن مربی شخصی می دانید و به خاطر تاثیر فوق العاده مهم کوچ ما بر آن شدیم تا عزیزانی که می خواهند مربی شخصی داشته باشند از طریق لینک زیر اقدام کنند.

درخواست مربی شخصی در دوره آرزوی تو دستور توست کوین ترودو موفقیت خودش را به علت داشتن کوچ شخصی می داند و معتقد است که اگر شما با افراد سطح بالا نباشید سطح شما تکون زیادی نمی خوره

یکی از کسانی که با مربی شخصی به جایگاه های بالایی رسید دونالد ترامپ بود که با داشتن مشاور و کوچ در زمینه های مختلف موفقیت های زیادی کسب کرد.

بعد از 6 سال کار کردن در زمینه ی موفقیت و کار کردن با اساتید خبره مربیان تیم ما تایم خود را خالی کردند که فقط برای تعداد محدودی کوچینگ ارائه کنند این مربیان جزء افراد رده بالا در زمینه کاری خودشان هستند و شرایط ارائه ما برای عزیزانی است که قصد دارند در زمینه لایف کوچ اقدام کنند. هزینه ی کوچ بر اساس دقایق ماهانه است که بر اساس سبک زندگی شما پلن برایتان ارائه می گردد همچنین در زمینه پیدا کردن هدف انگیزه برای ادامه دادن ارائه یک برنامه برای موفقیت شما و سایر موارد برای شما عزیزان کوچینگ انجام می شود.