می تونی بحث درباره اثر موجی و تاثیر شگفت انگیز آن در موفقیت را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!