می تونی بحث درباره سه برخورد مغز در برابر مشکلات (جز کدام دسته هستید؟) را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!