می تونی بحث درباره چرا تنبل و بی انگیزه ام (قسمت دوم + راهکارهای عالی) را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!