می تونی بحث درباره افزایش اراده و انگیزه برای انجام دادن کارها را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!