می تونی بحث درباره کتاب ۱۳ روش برنامه ریزی افراد موفق (خلاصه کتاب) را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!