می تونی بحث درباره گروه برادر هود گروه اسکال ان بونز و سایر گروه های مخفی را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!