می تونی بحث درباره کلیپ انگیزشی باید زندگی کنی تا پیداش کنی را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!