می تونی بحث درباره کلیپ انگیزشی وقتی کسی نمی بیند را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!