می تونی بحث درباره فرهنگ نظر مخالف (چرا اعصابتو خورد می کنی؟) را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!