می تونی بحث درباره دوره سحرخیزی به روش فوق حرفه ای ها را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!